Pentatonisk skala i dur

Den pentatoniska durskalan är vanlig i pop, rock och andra musikstilar. Den är väldigt lik den pentatoniska mollskalan.

Pentatoniska durskalan

Precis som den pentatoniska mollskalan kan spelas över alla låtar som går i moll kan du använda den pentatoniska durskalan över alla låtar som går i dur.

Pentatonisk skala i Bb dur

rot = roten i skalan
not = övriga toner som ingår i skalan

pentatonisk g-skala i dur diagram på greppbräda

Som du kan märka är enda skillnaden gentemot mollpentan att positionen för roten i skalan ändras (penta Bb dur innehåller samma toner som penta G moll). När du spelar licks och dylikt med denna skala ska du försöka utgå från och extra betona de toner som indikeras i röd färg.

Pentatoniska skalor i dur
C: C, D, E, G, A
D: D, E, F#, A, B
E: E, F#, G#, B, C#
F: F, G, A, C, D
G: G, A, B, D, E
A: A, B, C#, E, F#
B: B, C#, D#, F#, G#

Skalsteg: 1, 2, 3, 5, 6
Halva tonsteg: 2 - 2 - 3 - 2 - 3

<< Skalor