Skalor

Vad är en skala? För att besvara frågan behövs först en kortare teoretisk förklaring: en skala är en samling toner som av en viss musikteoretisk anledning har grupperats ihop. Vad som är nyttan att känna till detta bortom teoretisk vetgirighet är att du lättare kan orientera dig bland toner och ha en grund att stå på vid improvisation. Toner som tillhör samma skala låter nämligen alltid bra tillsammans.

Genomgång av gitarrskalor

Vi ska nu gå igenom de vanligaste och mest användbara skalorna för gitarr. Dur- och mollskalor är grundläggande att känna till. De pentatoniska skalorna används frekvent i pop och rock och dessa kommer du förmodligen använda en hel del om du spelar solon. Längre ner under bilderna kan du läsa mer allmänt om olika gitarrskalor och hitta en övergripande lista.

Klicka på ett skaldiagram för mer information ...

   C dur

c skaldiagram

   C moll

c moll skaldiagram

   Cm harmonisk

c moll harmonisk skaldiagram

   Cm melodisk

c moll melodisk skaldiagram

   D dur

d skaldiagram

   D moll

d moll skaldiagram

   Dm harmonisk

d moll harmonisk skaldiagram

   Dm melodisk

d moll melodisk skaldiagram

   E dur

e skaldiagram

   E moll

e moll skaldiagram

   Em harmonisk

E moll harmonisk skaldiagram

   Em melodisk

e moll melodisk skaldiagram

   F dur

f skaldiagram

   F moll

f moll skaldiagram

   Fm harmonisk

f moll harmonisk skaldiagram

   Fm melodisk

f moll melodisk skaldiagram

   G dur

g skaldiagram

   G moll

g moll skaldiagram

   Gm harmonisk

g moll harmonisk skaldiagram

   Gm melodisk

g moll melodisk skaldiagram

   A dur

a skaldiagram

   A moll

a moll skaldiagram

   Am harmonisk

a moll harmonisk skaldiagram

   Am melodisk

a moll melodisk skaldiagram

   B dur

b skaldiagram

   B moll

b moll skaldiagram

   Bm harmonisk

b moll harmonisk skaldiagram

   Bm melodisk

b moll melodisk skaldiagram

Sammanställningen ovan inkluderar bara sådana med grundtoner utan kors- och b-förtecken. De övriga finns dock presenterade (klicka på ett ackord i en viss kategori och sedan vidare bland de relaterade länkarna), nedan kan du bland annat se dessa skalor i dur:

C# / Db | D# / Eb | F# / Gb | G# / Ab | A# / Bb

Lista med skalkategorier

Genomgångar av olika sorters skalor:

Flera i sista delen av listan såsom de bysantinska och hinduiska skalorna är sällan förekommande inom västerländsk musik och är långt ifrån obligatoriska att lära sig.

Fler kategorier kan komma att dyka upp i kommande uppdateringar. Tills vidare rekommenderas GuitarScale.org som presenterar skaldiagram med kompletterande teoretiska genomgångar, övningar och jam tracks.

Modala skalor

De modala skalorna, sju till antalet, är varianter av durskalorna. De innehåller alla samma toner som andra durskalor, men skiljer sig genom att de har en annan grundton och därmed uppstår en unik ljudkaraktär. De modala skalorna heter på svenska Jonisk, Dorisk, Lydisk, Mixolydisk, Frygisk, Eolisk, Lokrisk.

Jonisk

Den första modala skalan, den joniska är identisk med durskalan.
Skalsteg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dorisk

Den andra modala skalan, den doriska har mollkänsla och är vanlig i jazz. C-dorisk skala skiljer sig med två toner från C-durskalan. Att känna till är att C dur = D dorisk.
Skalsteg: 1, 2, b3, 4, 5, 6, b7

Frygisk

Den tredje modala skalan, den frygiska har mollkänsla och är vanlig i bland annat spansk musik. C-frygisk skala skiljer sig med fyra toner från C-durskalan. Att känna till är att C dur = E frygisk.
Skalsteg: 1, b2, b3, 4, 5, b6, b7

Lydisk

Den fjärde modala skalan, den lydiska har durkänsla och förekommer till exempel i rockballader. C-lydisk skala skiljer sig med en ton från C-durskalan. Att känna till är att C dur = F lydisk.
Skalsteg: 1, 2, 3, #4, 5, 6, 7

Mixolydisk

Den femte modala skalan, den mixolydiska har durkänsla och används särskilt i blues och rock, ofta i kombination med de pentatoniska skalorna. C-mixolydisk skala skiljer sig med en ton från C-durskalan. Att känna till är att C dur = G mixolydisk.
Skalsteg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, b7

Eolisk

Den sjätte modala skalan, den eoliska är identisk med mollskalan.
Skalsteg: 1, 2, b3, 4, 5, b6, b7

Lokrisk

Den sjunde modala skalan, den lokriska har varken dur- eller mollkänsla. Den har en mörk ljudkaraktär och används ibland inom "dödsmetall". C-lokrisk skala skiljer sig med fem toner från C-durskalan. Att känna till är att C dur = B lokrisk.
Skalsteg: 1, b2, b3, 4, b5, b6, b7

Tonernas placering på en gitarr

För att bättre förstå och spela skalor bör du lära dig är var du hittar varje ton på gitarrens greppbräda. Längst till vänster på bilden nedan ser du vilka toner de öppna strängarna ger och sedan visas tonerna på band 1–12. De tomma platserna har så klart toner även om dessa är inte utskrivna, mellan F och G finns F# eller Gb mellan D och E finns D# eller Eb och så vidare.

Greppbräda med toner
Tonernas positioner på en gitarr.

Flyttbara skalor

Då det finns massvis av skalor är en av svårigheterna med att börja lära sig använda skalor i sitt gitarrspelande en ansenlig insats i memorering. Men det finns genvägar. För att effektivt lära dig gitarrskalor kan du titta närmare på hur de struktureras i grupper och du upptäcker att det mycket handlar om samma intervaller med olika startpunkter.

symbol för ton som är rot = roten i skalan
symbol för ton = övriga toner som ingår i skalan

Gitarrskala i C-dur

C-skala diagram på greppbräda

Tonerna som ingår i skalan C är: C, D, E, F, G, A, B. Som du märker finns fler än sju toner markerade i diagrammet, detta för att utnyttja mycket av greppbrädans bred. Genom att dela in skalans omfång på detta sätt (brukar kallas "boxar") kan du på ett smidigt sätt spela dig genom skalan med tre till fyra fingrar och med minsta möjliga förflyttning av handen i horisontal riktning.

Om du i stället vill spela en skala i D-dur startar du med roten på femte bandet, A-strängen. (Se diagrammet ovan med tonernas placering och du förstår hur det hänger ihop.)

Gitarrskala i G-dur

G-skala diagram på greppbräda

Du kan spela G-skalan med utgångspunkt från A-strängen, tionde bandet med samma grepp som i diagrammet för C-dur, men det är vanligare med grundpositionen ovan. Denna och grupperning ovan är de två vanligaste när det gäller dur. Om du i stället vill spela en skala i A-dur startar du med roten på femte bandet, E-strängen.

Skalan med samtliga positioner

Utöver de positioner som visats finns ytterligare toner som tillhör en specifik skala som sträcker sig över hela greppbrädan. På bilden nedan ser du C-skalan över 12 band och samma mönster upprepas sedan på banden 13–24. Just denna bild visar skalan i C, men du kan använda samma intervaller för alla durskalor genom att flytta dem och uppåt och nedåt.

Durskalan hela greppbrädan

Att lära sig skalan över hela greppbrädan tar förstås lite tid, men genom att uppmärksamma återkommande mönster i hur tonerna förhåller sig till varandra kan du lära dig detta relativt snabbt. Ett tips är att börja memorerar några delar i taget och sedan utöka. Notera också att C-skalan kan inkludera alla de öppna strängarna.

Se Övningar med durskalor. Du kan även ladda ned denna pdf-fil med övningar för durskalan.

Skalor i dur - översikt
C dur: C, D, E, F, G, A, B
D dur: D, E, F#, G, A, B, C#
E dur: E, F#, G#, A, B, C#, D#
F dur: F, G, A, Bb, C, D, E
G dur: G, A, B, C, D, E, F#
A dur: A, B, C#, D, E, F#, G#
B dur: B, C#, D#, E, F#, G#, A#

Skalsteg: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Halva tonsteg: 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1