C melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i B, vilken avviker med två toner från den rena mollskalan i C.

Cm (melodisk)


C melodisk moll skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i åttonde position (dvs. med roten på band åtta). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är c-toner.

Toner i melodisk C-mollskala
C, D, Eb, F, G, A, B

Det som skiljer den melodiska mollskalan från den rena mollskalan är sjätte och sjunde tonerna. I en melodisk mollskala i C ingår a och b i stället för ass respektive bess.

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Cm, CmMaj7, Dm, Dm7, F, F7, G och G7.