D# / Eb melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i D# (som är identisk med motsvarande skala i Eb).

D#m / Ebm (melodisk)


D# melodisk skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i elfte position (dvs. med roten på band elva). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Diss: D#, F, Gb, G#, A#, C, D
Ess: Eb, F, Gb, Ab, Bb, C, D

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.