F# / Gb melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i F# (som är identisk med motsvarande skala i Gb).

F#m / Gbm (melodisk)


F# melodisk skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i andra position (dvs. med roten på band två). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Fiss: F#, G#, A, B, C#, D#, F
Gess: Gb, Ab, A, B, Db, Eb, F

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.