F melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i F, vilken avviker med två toner från den rena mollskalan i F.

Fm (melodisk)


F melodisk moll skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i trettonde position (dvs. med roten på band tretton). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är f-toner.

Det går också att flytta roten till första bandet och spela skalan med några av tonerna på öppna strängar.

Toner i melodisk F-mollskala
F, G, A#, Bb, C, D, E

Det som skiljer den melodiska mollskalan från den rena mollskalan är sjätte och sjunde tonen. I en melodisk mollskala i F ingår d och e i stället för dess respektive ess.

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Gm, GmMaj7, Am, Am7, C, C7, D och D7.