G# / Ab melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i G# (som är identisk med motsvarande skala i Ab).

G#m / Abm (melodisk)


G# melodisk skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i fjärde position (dvs. med roten på band fyra). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Giss: G#, A#, B, C#, D#, F, G
Ass: Ab, Bb, B, Db, Eb, F, G

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.