Läsa tabulatur

Tabulatur (även kallat tablatur eller tab) är ett system för notskrift och används ofta för gitarr. Det är mycket enkelt att läsa av tabulaturer och med dessa kan du lära dig hur du spelar låtar, solon eller riff utan en närvarande gitarrlärare.

Exempel på tabulatur

En tabulatur kan antingen skrivas "för hand" eller med hjälp av ett specifikt program konstruerat för ändamålet. Låt oss först se hur en tabulatur kan se ut i dessa två varianter:

enkel tabulatur    tabulatur gjord i program

En tabulatur består av linjer och siffror (plus en del ytterligare symboler som vi strax kommer in på). Det är inte svårare än att de sex linjerna representerar gitarrens sex strängar och att siffrorna talar om vilket band du ska pressa ner strängen på. Står det 0 (noll) betyder det att strängen ska spelas öppen, står det 1 ska strängen spelas på första bandet och så vidare. Dessutom kan det ibland visas ackordbeteckningar och andra noteringar över och under själva tabulaturen.

Vad du kan utläsa från tabulaturen ovan är att tre öppna ackord i ordningen C - G - C ska spelas med ett slag vardera. En tabulatur läses alltid från vänster till höger.

I första exemplet spelades flera strängar samtidigt, det kan också se ut som i följande exempel:

tabulatur arpeggio

Här spelas ackordet C i stället uppbrutet och tabulaturen visar detta ton för ton.

Vilka toner som representeras i tabulaturen
Vilka toner som siffrorna på de olika linjerna representerar är något som du naturligt kommer uppfatta så fort du lär dig tonerna ålacering på greppbrädan. På bilden nedan visas exempel på positioner och siffror i tabben med matchande notnamn.

tabulatur notnamn

Ladda ned och skriv ut tomma ark med tabulatur

Om du inte använder ett program och är less på att dra sex lodrätta streck så fort du får en låtidé etc. så kan du ladda ned någon av följande pdf-filer för utskrift.

Tomt tabulatur A4 ark (pdf) | Tomt tabulatur-noter kombi A4 ark (pdf)

Symboler i tabulaturens notation

Genom vad du just lärt dig kan du nu börja spela gitarr efter tabulatur. Du kommer dock stöta på en del andra symboler och dessa kan vara bra att känna till.

Bend
Bends skrivs enligt följande i tabulatur ("full" betyder att du böjer tonen ett helt tonsteg uppåt). Det kan även stå 1/4 (en liten bend).

tabulatur bend

Ibland kan du stöta på något i still med 12 (12) (12) (12) 12 i en tabulatur. Det kan ses som bends i förening, det vill säga en utdragen bend där du drar och släpper ned strängen om vartannat, men spelar inte på strängen när parentes är utsatt.

Vibrato
Den vågade linjen betyder att du ska hålla ut tonen i form av ett vibrato. Detta skrivs ibland också med ett "V" ovanför tabulaturen.

tabulatur vibrato

Hammer-on
Hammer-on skrivs genom en båge till tonen du ska göra din hammer-on på. Kan även skrivas med ett "H".

tabulatur hammer-on

Pull-off
Pull-off liknar hammer-on - genom siffrorna kan du dock förstå att det är en pull-off som avses. Kan även skrivas med ett "P".

tabulatur pull off

Palm muting
Palm muting i en tabulatur anges med "P.M." och de streck som följer visar hur länge du ska spela med palm muting.

tabulatur palm muting

Tremolo
Tremolo i en tabulatur anges med symbolen som visas nedan i form av tre diagonala linjer.

tabulatur tremlolo

Slide
Symbolen för slide är ett diagonalt streck. Står det till exempel 5 / 7 betyder det att en slide ska påbörjas på femte bandet och stanna på sjunde bandet. Står det 7 / 5 gäller det omvända.

Så långt är det självklart. Det kan dock vara en aning svårt att förstå vad vissa andra slide-indikationer betyder. Ibland kan det diagonala strecket komma före siffran: / 5. Detta menas att slides kan påbörjas på vilket band som helst före det femte och sedan görs en slide till femte bandet. Omvänt gäller att 5 / innebär en slide från femte bandet till vilket band som helst högre än det femte.

En tredje variant är då en båge finns ovanför siffrorna och strecket. I detta fall ska bara den första tonen spelas och sedan ska en slida utföras till den andra angivna positionen utan att en ny ton slås an.

Ned- och uppslag
Två tecken som kan förekomma över linjerna är de som visas nedan. Dessa indikerar ned- respektive uppslag med plektrum.

tabulatur ned och uppslag

När slag görs med tumme eller fingrar anges detta med nedåt- eller uppåtpil. Dessa tecken finns ibland med då slagrytmer (strumming) är en del i spelandet.

Repetera takt
Symbolen nedan (två prickar och ett snedstreck emellan) kan stå ensam mellan två taktstreck och indikerar att föregående takt ska upprepas. Ibland kan även stå streck användas mellan prickarna, vilket indikerar att två takter i rad ska upprepas. Det är dock vanligare att symbolen nedan visas på två takter i rad.

tabulatur repetera en takt

Övriga tecken
x - mute (spöknot, vilket betyder att tonen ska dämpas)
T - tap
tr - trill
() - parentes kring en siffra betyder att tonen ska spelas mycket svagt (kan även betyda att tonen är frivillig att spela)
A.H. - artificial harmonics
N.H. - natural harmonics
P.H. - pinch harmonics
w/bar - whammy bar (svängarm)
w/dist - with dist (dvs. använd distortion effekt)

Tabulatur med vanliga tecken på tangentbordet (ASCII)
Tabs kan antingen skrivas i ett notationsprogram avsett för just detta eller i en vanlig textfil. Det senare kallas ASCII-tabulatur och är alltså en vanlig textfil där enbart tecken ingår som finns i den datorns teckenuppsättning. Bindestreck (-) används för strängar och vertikalstreck (|) för taktindelning.

Andra symboler att känna till som inte redan presenterats är dessa:

bs - bend (ibland används bokstaven B för brush (dvs. brush stroke)
~ - vibrato
h - hammer on / pull off
s - slide
t - trill
L - bindebåge
M - palm mute
+ - tapping
v - uppåtslag
^ - nedåtslag
V - uppåtslag med plektrum
n - nedåtslag med plektrum

Detta var en genomgång i hur du läser tabulaturer samt en översikt över symboler du kan tänkas stöta på när du spelar gitarr efter tabulatur.

Här hittar du tabs till diverse låtar.