Tekniker - hammer-on

Hammer-on är en vanlig teknik för gitarrister. Dess funktion är att öka tempot samt bidra till mjuka övergångar mellan toner. Hammer-on är en form av legato och i klassisk musik kallas det ibland för uppåtgående legato.

Hammer-on

Vi använder den engelska termen här eftersom det inte finns någon vedertagen svensk översättning (ibland används även hammering). Men vad det handlar om är att ”hamra” på strängen med en av den vänstra handens fingrar. Ett konkret exempel kan vara ifall du håller ditt pekfinger på fjärde strängen tredje bandet och gör en hammer-on med ditt ringfinger till femte bandet, samma sträng. När du gör detta slår du bara an strängen en gång med högra handen, för att sedan låta ringfingret slå ned med på den anvisade strängen och därmed åstadkomma den följande tonen (se bild 1 och 2).

Anvisningar:

  1. Tryck ned strängen nära intill bandstavarna, precis som du gör i vanliga fall. Detta ifall hammer-on inte görs på öppen sträng.
  2. Slå till distinkt och hårt med ett annat finger, men inte överdrivet eller okontrollerat.
  3. Hammer-ons kan göras med långfingret, ringfingret och lillfingret. Välj finger efter avståndet till pekfingret. Om första tonen spelas med öppen sträng kan även pekfingret användas.

hammer on bildförklaring
Bild 1, 2. Ringfingret används här för hammer-on.

Meningen är att båda tonerna ska låta lika mycket. I början kan det vara svårt att få den andra tonen – den du framkallar med hammer-on – att låta tillräckligt mycket. Men det kommer successivt att ljuda starkare med övning.

Tabulaturen nedan kommer visa tydligare hur hammer-ons kan användas i ett musikaliskt sammanhang. Nedanstående tabulatur visar en typisk situation där denna teknik är mycket användbar och framkallar en helt annan effekt än vad som vore fallet om hammer-ons inte använts. Ett ”H” i tabulaturen indikerar vanligtvis en hammer-on.

hammer-on 1

Det händer också att hammer-ons låter sig göras i en längre sekvens med två stycken direkt efter varandra. I Fred Åkerströms "Jag ger dig min morgon" förekommer en sådan sekvens. I exemplet nedan följer två hammer-ons direkt efter varandra på den låga E-strängen: 0 - 2 - 3, först en öppen sträng sedan hammer-on med långfingret och ringfingret.

hammer-on 2

Övningar

Hammer-on ställer krav på att du har en del styrka i dina fingrar. Följande övningar kan användas för att träna upp styrka och precision för denna teknik.

I följande övning placerar du pekfingret på femte bandet och gör sedan hammer-ons med ett finger i taget, långfinger, ringfinger och slutligen lillfinger. Fortsätt över alla strängarna och gärna nedåt eller uppåt på halsen.

hammer on övning

När du klarar av övningen kan du gå på följande. Här börjar du med att spela på tredje strängen, sjätte strängen som du trycker ned med pekfingret och sedan försöker du göra en hammer-on med lång-, ring- respektive lillfinger.

hammer on övning

Ladda ned övningar hammer-on (pdf)