Fills - gitarrteknik

Fills är nära besläktat med licks och det ena används ibland för det andra och tvärtom (det är egentligen en mer vedertagen term inom trummornas område). Fills kan vara något som man skjuter in i det rytmiska ackordspelandet och det kan bli ungefär som ackord, fill och tillbaka till ackord.

Fills

Som hjälpmedel när vi infogar fills har vi den pentatoniska skalan. Denna skala är typisk i detta sammanhang. Fills kan definitivt improviseras fram och då är det bra att använda tekniker som hammer-ons, pull-offs och bends.

Vi ska spela ett exempel där vi använder ackordet Em tillsammans med ett kort lick från den pentatoniska E mollskalan. Exemplet är mycket enkelt och är bara till för att förklara själva tekniken.

tab med fill

I detta spelexempel användes öppna ackord, men det går så klart även att spela fills i andra situationer.