A# / Bb melodisk mollskala

En genomgång av melodisk mollskala i A# (som är identisk med motsvarande skala i Bb).

A#m / Bbm (melodisk)


A# melodisk skaldiagram

Alla melodiska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i sjätte position (dvs. med roten på band sex). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan, de röda representerar roten i skalan.

Toner i skala
Aiss: A#, C, C#, Eb, F, G, A
Bess: Bb, C, Db, Eb, F, G, A

Den melodiska mollskalan kan också spelas annorlunda gällande de två sista tonerna när den spelas i motsatt riktning. I detta fall används den rena mollskalan i motsatt riktning.