A# (aiss) / Bb (bess) skala

En genomgång av A#-skalan (som är identisk med Bb-skalan). Den vanligaste positionen för durskala som utgår från sjätte bandet.

A# / Bb


A# skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar durskalan för A# (eller Bb) i sjätte position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

A# och Bb är beteckningar för aiss respektive bess.

Toner i skala
Aiss dur: A#, B#, D, D#, E#, G, A
Bess dur: Bb, C, D, Eb, F, G, A

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan dubbla kors- eller b-förtecken. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle aiss dur skrivits A#, B#, C##, D#, E#, F##, G##.