A# (aiss) / Bb (bess) moll skala

En genomgång av A#-skalan i moll (som är identisk med Bb-skalan i moll).

A#m / Bbm


A# moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar mollskalan för A# (eller Bb) i sjätte position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Ibland används förkortningen m för moll.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

Toner i skala
Aiss moll: A#, C, C#, D#, F, F#, G#
Bess moll: Bb, C, Db, Eb, F, Gb, Ab

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan alternativa namn. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle aiss moll skrivits A#, B#, C#, D#, E#, F#, G#.