C# (ciss) / Db (dess) moll skala

En genomgång av C#-skalan i moll (som är identisk med Db-skalan i moll).

C#m / Dbm


C# moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar mollskalan för C# (eller Db) i nionde position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Ibland används förkortningen m för moll.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

Toner i skala
Ciss moll: C#, D#, E, F#, G#, A, B
Dess moll: Db, Eb, E, Gb, Ab, A, B

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan dubbla b-förtecken eller alternativa namn. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle dess moll skrivits Db, Eb, Fb, Gb, Ab, Bbb, Cb.