D moll skala

En genomgång av D-mollskalan. Den vanligaste positionen för mollskala som utgår från tionde bandet.

Dm


D moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar en skala i D moll i tionde position (dvs. första d-tonen finns på tionde bandet), notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Ibland används förkortningen m för moll.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan. Röda prickar betyder d-toner och diagrammet innefattar därmed två oktaver över sex strängar.

Toner i en D-mollskala
D, E, F, G, A, Bb, C

D-mollskalan innefattar sju toner, vilka sedan kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan. För att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

Flera ackord bygger på samma toner som ingår i denna skala, några av dessa är Dm, Dm7, Dm9 och Dm11.

Observera att detta är den rena eller naturliga moll-skalan i D. Det finns också harmoniska och melodiska mollskalor.