G# (giss) / Ab (ass) moll skala

En genomgång av G#-skalan i moll (som är identisk med Ab-skalan i moll).

G#m / Abm


G# moll skaldiagram

Alla mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar mollskalan för G# (eller Ab) i fjärde position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band. Ibland används förkortningen m för moll.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

Toner i skala
Giss moll: G#, A#, B, C#, D#, E, F#
Ass moll: Ab, Bb, B, Db, Eb, E, Gb

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan alternativa namn. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle gess moll skrivits Ab, Bb, Cb, Db, Eb, Fb, Gb.