D# (diss) / Eb (ess) skala

En genomgång av D#-skalan (som är identisk med Eb-skalan). Den vanligaste positionen för durskala som utgår från elfte bandet.

D# / Eb


D# skaldiagram

Alla durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar durskalan för D# (eller Eb) i elfte position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

D# och Eb är beteckningar för ciss respektive dess.

Toner i skala
Diss dur: D#, F, G, G#, A#, C, D
Ess dur: Eb, F, G, Ab, Bb, C, D, Eb

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan dubbla kors- eller b-förtecken. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle diss dur skrivits D#, E#, F##, G#, A#, B#, C##.