G skala

En genomgång av F-skalan. Den vanligaste positionen för durskala som utgår från åttonde bandet.

G


G skaldiagram

Alla durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar en durskala i G i tredje position (dvs. att första g-tonen finns på tredje bandet). Det är också vanligt att inkludera öppna strängar. Då försvinner till exempel positionen på sjätte strängen, femte bandet och ersätts av öppen A-sträng.

Prickarna markerar positionerna med toner som ingår i skalan. Röda prickar betyder g-toner och diagrammet innefattar därmed två oktaver över sex strängar.

Toner i en G-durskala
G, A, B, C, D, E, F#

G-durskalan innefattar sju toner, vilka sedan kan upprepas på olika positioner över hela greppbrädan. För att kunna spela fritt bör du försöka lära dig alla positioner.

Flera ackord bygger på samma toner som ingår i denna skala, några av dessa är G, Gmaj7, Gmaj9 och Gmaj11.

G dur skala - utskrivet som tabulatur:

g-dur skala tab