G# (giss) / Ab (ass) skala

En genomgång av G#-skalan (som är identisk med Ab-skalan). Den vanligaste positionen för durskala som utgår från fjärde bandet.

G# / Ab


F# skaldiagram

Alla durskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar durskalan för G# (eller Ab) i fjärde position, notera siffran vänster om diagrammet för att orientera dig till rätt band.

Prickarna markerar positionerna för skalan där röda prickar representerar roten i skalan. Diagrammet innefattar två oktaver.

G# och Ab är beteckningar för giss respektive ass.

Toner i skala
Giss dur: G#, A#, C, C#, D#, F, G
Ass dur: Ab, Bb, C, Db, Eb, F, G

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan dubbla kors- eller b-förtecken. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle giss dur skrivits G#, A#, B#, C#, D#, E#, F##.