D harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i D, vilken skiljer sig med en ton från den rena mollskalan i D.

Dm (harmonisk)


D harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i tionde position (dvs. med roten på tionde bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är d-toner.

Toner i harmonisk D-mollskala
D, E, F, G, A, Bb, C#

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i D ingår ciss i stället för c.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Dm, DmMaj7, Gm, Gm7, A, A7, Bb och Bbmaj7.