A harmonisk mollskala

En genomgång av harmonisk mollskala i A, vilken skiljer sig med en ton från den rena mollskalan i A.

Am (harmonisk)


A harmonisk moll skaldiagram

Alla harmoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar skalan i femte position (dvs. med roten på femte bandet). Prickarna markerar positionerna för tonerna i skalan. De röda prickarna är a-toner.

Toner i harmonisk A-mollskala
A, B, C, D, E, F, G#

Det som skiljer den harmoniska mollskalan från den rena mollskalan är den sjunde tonen. I en harmonisk mollskala i A ingår giss i stället för g.

Bland ackorden som kan konstrueras från skalan ingår Am, AmMaj7, Dm, Dm7, E, E7, F och Fmaj7.