C pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i C. Den vanligaste positionen för skalan som utgår från åttonde bandet.

C


C pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (notera siffran vänster om diagrammet som anger på vilket band roten finns). De röda prickarna visar c-toner.

Toner i en C pentatonisk mollskala
C, Eb, F, G, Bb

Notera att samtliga fem toner ingår i den rena mollskalan i C som innehåller dessa sju toner: C, D, Eb, F, G, Ab, Bb.