A# / Bb pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i A# (som är identisk med samma skala i Bb). Den vanligaste positionen för skalan som utgår från sjätte bandet.

A# / Bb


A# pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (röda prickar representerar roten i skalan).

Toner i skala
Aiss: A#, C#, D#, F, G#
Bess: Bb, Db, Eb, F, Ab

Notera att de fem tonerna ingår i den motsvarande rena mollskalan som totalt innehåller sju toner.

Tonerna är för enkelhetens skull utskrivna utan alternativa namn. I en mer teoretisk korrekt förteckning skulle mollpenta i aiss skrivits A#, C#, D#, E#, G#.