C# / Db pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i C# (som är identisk med samma skala i Db). Den vanligaste positionen för skalan som utgår från nionde bandet.

C# / Db


C# pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (röda prickar representerar roten i skalan).

Toner i skala
Ciss: C#, E, F#, G#, B
Dess: Db, E, Gb, Ab, B

Notera att de fem tonerna ingår i den motsvarande rena mollskalan som totalt innehåller sju toner.