F pentatonisk mollskala

En genomgång av pentatonisk mollskala i F. Den vanligaste positionen för skalan som utgår från första bandet.

F


F pentatonisk moll

Alla pentatoniska mollskalor:
CC# / DbDD# / EbEFF# / GbGG# / AbAA# / BbB

Hur du läser diagrammet

Diagrammet visar de toner som ingår i skalan och deras positioner på greppbrädan (notera siffran vänster om diagrammet som anger på vilket band roten finns). De röda prickarna visar f-toner.

Toner i en F pentatonisk mollskala
F, Gb, Bb, C, Eb

Notera att samtliga fem toner ingår i den rena mollskalan i F som innehåller dessa sju toner: F, G, Ab, Bb, C, Db, Eb.