Skalor basgitarr

Översikt över skalor för basgitarr med fyra strängar med standardstämning. Översikten innefattar ett urval av dur- och mollskalor samt pentatoniska.

Durskalor

De vanligaste positionerna för durskala som utgår från tredje eller fjärde bandet.

   C dur

c skaldiagram för basgitarr

   D dur

D skaldiagram för basgitarr

   E dur

E skaldiagram för basgitarr

   F dur

F skaldiagram för basgitarr

   G dur

G skaldiagram för basgitarr

   A dur

A skaldiagram för basgitarr

   B dur

B skaldiagram för basgitarr

Mollskalor

De vanligaste positionerna för naturlig mollskala som utgår från tredje eller fjärde bandet.

   C moll

Cm skaldiagram för basgitarr

   D moll

Dm skaldiagram för basgitarr

   E moll

Em skaldiagram för basgitarr

   F moll

Fm skaldiagram för basgitarr

   G moll

Gm skaldiagram för basgitarr

   A moll

Am skaldiagram för basgitarr

   B moll

Bm skaldiagram för basgitarr

Pentatoniska skalor

De vanligaste positionerna för pentatonisk durskala som utgår från tredje eller fjärde bandet.

   C penta

C penta skaldiagram för basgitarr

   D penta

D penta skaldiagram för basgitarr

   E penta

E penta skaldiagram för basgitarr

   F penta

F penta skaldiagram för basgitarr

   G penta

G penta skaldiagram för basgitarr

   A penta

A penta skaldiagram för basgitarr

   B penta

B penta skaldiagram för basgitarr

Sammanställningen ovan inkluderar långt ifrån alla skalor som kan vara av nytta för basisten. Du kan hitta fler skaldiagram för bas på till exempel GuitarScale.org. En annan resurs där du kan utöka kunskapen är Studybass.com som har en sektion med skalor (på engelska).