Basgitarr

Basgitarren är oftast en elektrisk bas, elbas, men det finns även akustiska basgitarrer. Vad som skiljer sig från en vanlig gitarr är primärt att det ofta är fyra strängar (det finns dock fem- och ibland även sexsträngade basgitarrer), i stället för sex och att tonomfånget befinner sig lägre än gitarrens. Om basen har fyra strängar är standardstämningen E-A-D-G (notera att detta är samma som de fyra översta på en vanlig gitarr).

Att spela bas

Basgitarren är inte ett soloinstrument i samma utsträckning som gitarren, men ett typiskt inslag i en banduppsättning inom många musikstilar. Även om basspelet inte alltid kan urskiljas är det en väsentlig ingrediens i en låt

Basistens främsta uppgift är hålla tempot och att accentuera bastonerna i en låt medan denne inte är alltför involverad i melodin. Dock är det vanligt är med basgångar då tonerna mellan ackordtoner spelas och bildar gångar mellan de viktiga tonerna. Basisten spelar oftast en ton i taget. Bassolon är relativt ovanliga i populärmusik, fast vanligare i jazz.

Strängar och stämning

En bas med fyra strängar stäms E - A - D - G från översta till understa strängen.

stämskruvar och namn på strängar
Stämskruvar och strängar med namnen på tonerna.

Det är relativt vanligt med basgitarrer som har fem strängar och dessa har två olika standardstämningar: 1) E - A - D - G - C; 2) B - E - A - D - G.

Tonernarna på greppbrädan

För en bas med fyra strängar och normal stämning kan du här se var tonerna hittas band för band (mellan F och G finns F# eller Gb mellan D och E finns D# eller Eb och så vidare).

toner på basgitarr
Tonernas position på en basgitarr.

Du kan använda dig av noter eller tabs för att spela låtar och sekvenser.

Kroppsställning och handposition

Antingen spelar man stående (med basen hängande i axelrem) eller sittande med instrumentet vilande mot låret.

Ett sätt att få bättre kontroll för högra spelhanden är att placera tummen vid en av pickuperna övre sida som stöd. En del föredrar hellre att placera tummen på översta strängen.

Spelteknik

basgitarrEn bas har längre hals samt tjockare strängar än gitarrens, vilket medför att det krävs mer styrka. Det kan också kännas smärtsamt i fingrarna till en början, men precis som med gitarr är detta något som fingertopparna vänjer sig vid efter ett tag. Anledningen till den långa halsen är att det behövs längre strängar för att bastoner ska låta bra (en basgitarr befinner sig på ett lägre tonregister än en vanlig gitarr).

Om du spelat gitarr tidigare har du en stor fördel om du vill lära dig spela bas. Du har förmodligen utvecklat en handstyrka och du har förståelse för hur tonerna är ordnade på ett stränginstrument. Dessutom använder även basister tekniker som hammer-on, vilket du eventuellt lärt dig. Det är dock viktigt att inte underskatta skillnaderna mellan dessa instrument.

Det går att spela bas med fingrarna, vilket är vanligast, eller med ett plektrum. En del föredrar plektrum för att ett högre ljud (särskilt inom rock), men en skicklig basist klarar att spela lika högt utan plektrum. En del förordar också plektrum på grund av att det möjliggör ett högre tempo, men genom att använda olika fingrar på flera strängar går det att uppnå högre tempo. Tänk på att man inte samma plektrum som för gitarr utan tjockare plektrum.

Det är vanligt att alternera med pek-och långfinger för spelhanden (högra handen). Tummen kan användas för samtliga strängar, men ibland används den bara för att ge stöd åt spelhanden. För att få en bra ton ska vänstra handens fingrar placeras invid bandstavarna.

Bandlösa basgitarrer

En särskild kategori är basgitarrer utan bandstavar. De som spelar en kontrabas är bekanta med detta koncept. Det finns två sorter av bandlösa basar, den ena saknar helt synbar ledsagning till var man ska placera sina fingrar medan den andra sorten har synliga linjer där bandstavarna skulle ha suttit. Det behöver väl inte sägas att det krävs mer spelvana och gehör för att behärska de modeller som saknar linjer?

Anledningen till att använda en bandlös bas är att det blir ett något annorlunda ljud (den kontakt som annars sker med nedtryckta strängar och banden påverkar i mindre skala klangen) samt att vissa tekniker underlättas.

Ackord

Om det är vanligt med ackord på en gitarr är det betydligt ovanligare på en basgitarr. Det innebär dock inte att ackord är irrelevanta för en basist, men de har inte längre funktionen av en samklang. Basisten spelar oftast en ton i taget (likt arpeggios), då det inte låter bra att spela flera toner ihop. Däremot är tonerna som basisten spelar ofta samma som ingår i det ackord gitarristen spelar.

Eftersom en basist tenderar att spela en ton i taget finns det inget som hindrar att två av tonerna som utgör ackordet kan finnas på samma sträng. Dessutom underlättar det förstås en hel del om basgitarren har fyra strängar. Viktigare än att memorera specifika ackordpositioner är att lära sig vilka toner som ingår i ett ackord och var du hittar dessa ...

Skalor

Precis som för gitarr är det viktig att ha kännedom av skalor. Se skalor för basgitarr.

Tillverkare och modeller

Några av de mest kända tillverkarna av basgitarrer är Cort, Fender, Gibson, Godin, Ibanez, Music Man, Peavey, Schetcter, Warwick och Washburn.

Kända modeller

Några av de mer klassiska modellerna bland elbasar:

Tillbehör

Det finns särskilda förstärkare och effektpedaler som används till basgitarrer.

Några av kategorierna för effektpedaler är volym, overdrive, fuzz, envelope filter, chorus, reverb och compression.

Kända basister

Några av de mest kända basisterna heter ...

Resurser på nätet

Gitarr.org fokuserar inte främst på basgitarr, men vill du lära dig mer är här några utvalda länkar:

Övningar för bas – övergripande övningar som bland annat inbegriper fingerspel, skalor och basgångar.
Studybass.com – en engelskspråkig sida som rekommenderas rent allmänt där du kan hitta mycket nyttigt från nybörjare till avancerad.