Etyder för gitarr

Etyder betyder övningsstycke med konstnärlig utformning. Det är alltså fråga om musikstycken där det ingår träningsmoment, fast där det finns en ambition att uppnå något musikalisk till skillnad från övningsstycken där fokus endast ligger på utförandet av en viss teknik eller dylikt. Här presenteras några enklare etyder gjorda av Gitarr.org.

Etyder

Etyderna är noterade med både klassiska noter och tabs.

Etyd i A moll

Första etyden går i tonarten A moll och är komponerad som en arpeggio, det vill säga med brutna ackord. Basnoten spelas på femte eller sjätte strängen med tummen medan övriga toner spelas på strängarna ett till tre med fingrarna.

Etyd i A moll

Lyssna:

Etyd i E moll nr 1

Andra etyden går i tonarten E moll. Även denna är komponerad som en arpeggio. Tummen spelar bastoner som ringer ut (vilket är vad "let ring troughout" står för) medan fingrarna spelar sextondelstonerna. "Da Capo" betyder att stycket ska spelas om till och med takten som är markerad med "fine".

Etyd i E moll nr 1

Lyssna:

Etyd i E moll nr 2

Tredje etyden skiftar tempo tre gånger vilket markeras med en fjärdelston likhetstecken följt av ett tal (antal slag mer minut).

Etyd i E moll nr 2

Lyssna:

Etyd i E moll nr 3

I fjärde etyden spelar tummen åter bastoner som ringer ut medan fingrarna för det mesta spelar sextondelstoner på de övre strängarna. Även pull-offs och slides ingår.

Etyd i E moll nr 3

Lyssna:

<< Tabs