Du gamla, du fria

"Du gamla, du fria" är som bekant Sveriges nationalsång. Den går tillbaka på en gammal melodi, till vilken den aktuella textsättningen är gjord 1844 av Richard Dybeck. Sången presenteras för gitarr med tabs och noter och likaså texten tillsammans med ackord.

Du gamla, du fria - tab

Versionen nedan går i tonarten G. Sången är lämplig att spelas både med nylon- och stålsträngad gitarr.

Du gamla, du fria tab
"Du gamla, du fria" i tabulatur för gitarr. © Gitarr.org

Lyssna:

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

Tabs och noter (.pdf)

Versioner av "Du gamla, du fria" där det ingår både noter och tabulatur kan öppnas i pdf-filer.

Du gamla, du fria (bara melodi) | Du gamla, du fria (enklare arrangemang)

Lyssna (2a version):

Text med ackord

Du (G)gamla, du (Em)fria, du (A7)fjällhöga (D)Nord,
du tysta, du glädje(G)rika skö(A7)na!
Jag (G)hälsar dig, (D)vänaste (A7)land uppå (D)jord.
Din (G)sol, din himmel, (G/B)dina (C)ängder (D7)grö(G)na.
Din (G)sol, din himmel, (G/B)dina (C)ängder (D7)grö(G)na.

Du (G)tronar på (Em)minnen (A7)från fornstora (D)dar,
då ärat ditt namn flög (G)över (A7)jorden;
Jag (G)vet att du (D)är och (A7)blir vad du (D)var.
Ja, (G)jag vill leva (G/B)jag vill (C)dö i (D7)Nor(G)den.
Ja, (G)jag vill leva (G/B)jag vill (C)dö i (D7)Nor(G)den.

Text utan ackord

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord.
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden;
Jag vet att du är och blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

<< Tabs