Härlig är jorden

"Härlig är jorden" är ursprungligen en tysk folkvisa som via den danska psalmen som ibland går under titeln "Dejlig er jorden" översatts till svenska av Cecilia Bååth-Holmberg. Sången presenteras här med tabs och noter för gitarr samt text med och utan ackord.

Härlig är jorden - tab

Versionen nedan går i tonarten G. Sången är lämplig att spelas både med nylon- och stålsträngad gitarr.

Härlig är jorden tab
"Härlig är jorden" i tabulatur för gitarr. © Gitarr.org

Lyssna:

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

Tabs och noter (.pdf)

Versioner av "Härlig är jorden" där det ingår både noter och tabulatur kan öppnas i pdf-filer.

Härlig är jorden (bara melodi) | Härlig är jorden (arrangemang)

Lyssna (2a version):

Text med ackord

(G)Här(Em)lig är (Am)jor(G)den,
härlig (Em)är Guds (C)him(G)mel,
(D)skön (Em)är (G)sjä(C)larnas (Am)pil(G)grims(D)gång.
(G)Ge(Em)nom de (Am)fagra
(D)riken på (G)jorden
går (Em)vi till para(G)dis (D7)med (G)sång.

(G)Tide(Em)varv (Am)kom(G)mer,
tide(Em)varv för(C)svin(G)na,
(D)släkt(Em)en (G)föl(C)jer (Am)släkt(G)ens (D)gång.
(G)Ald(Em)rig för(Am)stummas
(D)tonen från (G)himlen
i (Em)själens glada (G)pil(D7)grims(G)sång.

(G)Äng(Em)lar de (Am)sjön(G)go
först för (Em)markens (C)her(G)dar.
(D)Skönt(Em) från (G)själ (C)till (Am)själ (G)det (D)ljöd:
(G)Män(Em)niska, (Am)gläd dig,
(D)Frälsarn är (G)kommen,
frid (Em)över jorden (G)Her(D7)ren (G)bjöd.

Text utan ackord

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
går vi till paradis med sång.

Tidevarv kommer,
tidevarv försvinna,
släkten följer släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.  

Änglar de sjöngo
först för markens herdar.
Skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

(Sången finns även i mer moderniserade versioner.)

<< Tabs