Ode to Joy

"Ode to Joy" (på svenska "Ode till glädjen") är en känd komposition från 1700-talet av tonsättaren och pianisten Ludwig van Beethoven. Stycket är en bra introduktion till klassisk musik på många instrument då det får anses enkelt att spela. Beethovens "Ode to Joy" presenteras här med tabs, noter och ljud för gitarr i två versioner.

Ode to Joy - tab

Versionen nedan går i tonarten C. Musikstycket är främst lämplig att spelas med nylonsträngad gitarr utan plektrum, vilket är bruket för klassisk musik. Tummen tar generellt hand om de tre bassträngarna (aktuellt i andra arrangemanget) medan pek- och långfinger sköter det mesta i övrigt. Notera AABA-strukturen för enklare memorering av stycket.

Ode to Joy tab
"Ode to Joy" ("Ode till glädjen") i tabulatur för gitarr. © Gitarr.org

Lyssna:

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

Tabs och noter (.pdf)

Versioner av "Ode to Joy" där det ingår både noter och tabulatur kan öppnas i pdf-filer.

Ode to Joy (bara melodi) | Ode to Joy (arrangemang)

Lyssna (2a version):

<< Tabs