Pomp and Circumstance - tab

"Pomp and Circumstance" är ett mycket känt stycke av Edward Elgar. Stycket spelas oftast vid pianot, men här ges en förkortad version med både enbart melodi och arrangemang för gitarr. Stycket presenteras här med tabs, noter och ljud.

Pomp and Circumstance - tab

Stycket går i tonarten G dur. Notera att det melodiska temat i stort sett upprepas två gånger, men andra gången en oktav högre.

tabulatur
©Gitarr.org

Lyssna (arrangemang):

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

Tabs och noter (.pdf)

Arrangemang "Pomp and Circumstance" av Edward Elgar att öppnas i pdf-fil.

Pomp and Circumstance (pdf)

<< Tabs