Sicilienne

"Sicilienne" är ett stycke för klassisk gitarr av 1800-talskompositören Matteo Carcassi. Titeln Sicilienne är långt ifrån unik inom klassisk musik utan är en specifik form som går tillbaka till barocken och ofta spelas långsamt i taktarterna 6/8 eller 12/8 (fast i detta fall den likartade 3/4). Stycket har en relativt låg svårighetsgrad och finns här presenterad med tabs, noter och ljud för gitarr.

Sicilienne - tab

Stycket går i tonarten C dur och vad som kan observeras är ABAB-strukturen (de första fyra takterna, likaså de nästkommande fyra återkommer varsin gång). Ljudfilen som kan spelas upp baseras på nylonsträngad gitarr, vilket är den gitarrtyp som rekommenderas för stycket. Längre ned finns stycket i pdf-format.

Sicilienne tab
"Sicilienne" i tabulatur för gitarr. © Gitarr.org

Lyssna:

Förstår du inte notationen? Lär dig att läsa tabulatur.

Tabs och noter (.pdf)

"Sicilienne" av Carcassi att öppnas i pdf-fil.

Sicilienne (pdf med tabs & noter)

<< Tabs