Ackordguide +500 ackorddiagram

Komplett samling av ackord för gitarr med över 500 ackorddiagram med urval som baseras på standard stämning. Eboken är en digital fil som kan laddas ned och visas som pdf direkt efter köp.

Ebok utsida

50 kr

Köp

Betalkort, kreditkort och PayPal accepteras

Innehåll

Vardera kategori presenteras med ackordöversikter i form av diagram med fingersättningar. Även kortare indroduktion i ackordteori samt exempel med ackordföljder.

Utvalda nybörjarackord • Öppna ackord • Expanderade ackord • Slash-ackord • Powerackord • Barréackord • Dim-ackord • Altererade ackord • 100 ackordföljder

Denna ebok med sammanställningar av ackord är gjord av Gitarr.org som fördjupning och komplement till övriga genomgångar av ackord för gitarr. Samtliga existerande ackordkategorier ingår inte, men urvalet kan ändå ses som komplett då alla av de vanliga, inklusive en del lite mindre vanliga, kategorierna ingår.

Samlingen är sorterad efter ackordfamiljer. Bilden visar ett exempel på en av sammanställningarna med altererade ackord i samtliga tonarter.

Bild från pdf med ackorddiagram

Ackorddiagrammen är svarta mot vit bakgrund, vilket gör eboken utskriftsvänlig. Eftersom eboken är i pdf-format krävs inget program för att ladda ned eller öppna då det räcker med en vanlig webbläsare.

Ackorddiagram

Bilden ovan visar exempel på ett utseende för diagram i eboken. Överst visas ackordets namn. Under namnet visas eventuellt X (strängen ingår inte) och O (en öppen sträng ingår). De svarta cirklarna visar fingergreppet medan linjerna indikerar strängar respektive bandstavar. Siffrorna under ger förslag på fingersättning (pekfinger = 1 osv.).

Har du förslag på sammanställningar av ackord i pdf-format som du tycker borde inkluderas i eboken får du gärna höra av dig via mejl.