A ackordet - fyra alternativ

Visste du att det fanns fyra sätt att spela ett vanligt A ackord i dur? Det är samma positioner på tonerna, fast placering av fingrarna skiljer sig. Tanken med denna lektion är inte att du ska lära dig fyra olika sätt att spela ackordet utan att du ska hitta en fingersättning som låter bra när du spelar.

Även om ett öppet A ackord är enkelt att lära sig uppstår det för många (särskilt på stålsträngade gitarrer där strängarna sitter tätare än på en nylonsträngade) problem med dåligt ljudande strängar. Då tre fingrar ska placeras precis intill varandra kan två saker inträffa: 1) ett finger råkar dämpa en näraliggande sträng; 2) ett finger hamnar för långt ifrån bandstaven och ger bara ifrån sig ett dovt ljud.

A ackordgrepp bild
Bild 1. Första fingersättningen.

På bild 1 används pek-, lång- och ringfinger. Om du använder denna fingersättning är risken att något av de ovan nämnda problemen inträffar.

A ackordgrepp bild
Bild 2. Andra fingersättningen.

På bild 2 används i stället lång-, ring- och lillfinger. Dessa fingrar är tillsammans något mindre och ger varandra därför något mer utrymme.

A ackordgrepp bild
Bild 3. Tredje fingersättningen.

På bild 3 ändras fingersättning helt och ordningen är lång-, pek- och ringfinger. Fördelen med detta grepp är att inget finger kommer alltför långt bort från bandstaven (ju längre från bandstaven, desto sämre ton).

A ackordgrepp bild
Bild 4. Fjärde fingersättningen.

Ett vanligt sätt att lösa problemet är att lägga ett finger – ringfingret brukar offras för denna operation – över samtliga tre strängar (se bild 4). Detta gör att du aldrig får en dåligt ljudande ton på grund av att ett finger är för långt ifrån bandstaven eller att ett finger råkar komma nära en annan sträng. Risken är stor att undersidan fingret nuddar den nedersta öppna e-strängen, men om detta sker är det ingen katastrof då tonen E ändå spelas på tredje strängen. Detta grepp är därför inte alltid förstavalet vid fingerspel där den tunnaste strängen ingår, en möjlig lösning är dock att använda greppet X02225 i sådana fall. Det kan krävas lite träning innan du lyckas pressa ner alla strängarna med den fjärde fingersättningen.