Bm ackordet - tre alternativ

Ett av de ackord som många undrar över är B moll eller Bm (ibland används den äldre ackordbeteckningen Hm). Det normala ackordgreppet om du vill spela Bm är ett barréackord (se bild nedan). Många har ännu inte lärt sig barréackord och är du en av dem visas här även två alternativa grepp som du kan använda när då ett B mollackord ska spelas.

Det vanligaste ackordgreppet för Bm är det du ser nedan:

Bm barreackorddiagram

Pekfingret ska pressa ner fem strängar på andra bandet, långfingret placeras på tredje och ringfingret samt lillfingret på fjärde. Den understa (tjockaste) strängen spelas inte.

Om du inte lärt dig behärska barréackord än ska du här få två alternativ. Det första av de två är relativt svårt och det kan vara lite bökigt att tillräckligt snabbt få alla fingrarna på plats.

Bm ackord fyra fingrar

Som du kan se indikerar kryssen att du inte slår an de två understa bassträngarna. Detta ackord är egentligen ett Bm/F# eftersom bastonen inte längre är B utan F#.

Om du tycker alternativet ovan var svårt kommer en lättare variant där du använder tre fingrar i stället för fyra. Detta ackordgrepp ser ut så här.  

Bm ackord tre fingrar

I det sista alternativet spelar du endast på de tre understa strängarna. Detta fungerar eftersom det innehåller samtliga tonerna som ingår i B moll (b, d och fiss), fast när du spelar ackordföljder där de flesta ackord innehåller fem eller sex strängar som slås an låter detta ackord ibland något malplacerat. Försök därför gå vidare och lär dig greppet med fyra fingrar eller barréackordet när du övat ett tag.

Förslag på ackordföljder med Bm-ackordet:

1. Bm F#m G A
2. Bm Am G
3. G Bm C D