Drop D-stämning

Drop D är en alternativ gitarrstämning där den översta strängen stäms ned ett tonsteg från tonen E till D. Detta ger mer bas åt ljudet och Drop D är särskilt populärt inom diverse metal-stilar. Ibland använts den i blues (t.ex. Elmore James gjorde många låtar med denna stämning). Drop D-stämningen kan också tillföra intressanta klanger till det akustiska gitarrspelet och är relativt väl nyttjat i genren singer-songwriting.

Introduktion

Det saknas vedertagen översättning av denna stämning på svenska så den kommer här kort och gott kallas Drop D eller Drop D-stämning (på engelska Drop D tuning).

Så här stämmer du gitarren:

D – A – D – G – B – E

Det är alltså bara en sträng som skiljer sig från standardstämning (E – A – D – G – B – E). Du ska skruva ned när du stämmer om den översta (tjockaste) strängen då att den blir lösare och inte tvärtom.

Powerackord

Ett av de stora användningsområdena är att spela powerackord med ett finger på ett band. Även om inte powerackord direkt räknas bland svåra ackord normalt sett skapas nya möjligheter till bland annat riff när powerackorden kan spelas på det här sättet. Två typiska sätt att skapa riff är dessa:

  1. Att växla mellan det öppna powerackordet (000XXX) och andra powerackord som passar.
  2. Att kombinera powerackord med D-mollskalan (se skaldiagram nedan).

D5

D5 ackorddiagram

E5

E5 ackorddiagram

F5

F5 ackorddiagram

G5

G5 ackorddiagram

A5

A5 ackorddiagram

Bb5

Bb5 ackorddiagram

C5

C5 ackorddiagram

En ackordföljd att prova:

D5 - C5 - Bb5 - F5 - D5

D-mollskalan

En väl gångbar metod att skapa riff är att kombinera powerackord eller bassträngen som spelas öppen med D-mollskalan. Särskilt D-mollskalan på de två näst översta strängarna vars toner kan ses på bilden nedan:

D moll-skala två strängar
D-mollskalan på två strängar, D-toner i röd färg.

Gott om metal-riff kan utvinnas med den öppna D-strängen och D-mollskalans toner på fjärde och femte strängen och givetvis bör du använda en elgitarr.

D-ackord i Drop D-stämning

Här följer en blandad samling ackord för denna stämning. De ackordgrepp som påverkas mest är de med basnot på översta strängen i vanlig stämning. För många av de öppna D-ackorden går det att välja mellan att inkludera fyra eller sex strängar. Det tillkommer också nya möjliga grepp, som det för Dmaj9 och Dm9.

D

D ackorddiagram

Dm

Dm ackorddiagram

Dmaj9

Dmaj9 ackorddiagram

Dm9

Dm9 ackorddiagram

Detta var en kortare introduktion för Drop D för gitarr. Se även öppna stämningar.