Gitarrspel och notläsning

Det finns gitarrgudar som aldrig har ägnat noter en tanke. Att kunna läsa noter är därmed långt ifrån ett måste för gitarrister. Däremot vet de flesta som har spelat gitarr ett tag hur man läser en tabulatur (mer om vad en tabulatur är längre ner).

Varför noter kanske inte är relevant för dig

Det är vanligt att en DVD-kurs eller dylikt ägnar några lektioner åt just noter och hur man lär sig tyda dessa. Vill man vara lite kritisk kan man kalla detta för utfyllnad och dessutom kan man kalla det en dålig pedagogisk metod eftersom det kan skrämma bort en del från gitarrspelandet genom att framställa det hela som mer avancerat (och säkert tråkigare) än det egentligen är.

gitarr och notskriftVisst, det är ingen nackdel att kunna noter och vill du med tiden ge dig in på till exempel klassisk musik är det ett måste. Men det är trots allt fler som köper en gitarr för att kunna spela en Ulf Lundell-låt än något med Tárrega.

Francisco Tárrega, Fernando Sor och Andrés Segovia har gjort fantastisk musik, men det är antagligen inte den typiska musiksmaken hos den genomsnittliga tonåring som just köpt sin första gitarr. Och även om så vore fallet är musikstycken från klassiska gitarrister förmodligen inte den bästa nivån att lägga ribban på för en nybörjare.

Att kunna noter är högst relevant för ett instrument som piano. Spelar du gitarr är det antagligen viktigare att lära sig ackord, skalor och att läsa en tabulatur (en tabulatur är i själva verket en notskrift, fast betydligt förenklad och anpassad till gitarr).

Tabulatur kontra noter i svårighetsgrad

Att läsa av en tabulatur och sedan överföra detta i gitarrspel sker naturligt. Noter å andra sidan kräver en annan stagprocess: du måste också tolka eller översätta noternas position i notsystemet och sedan få dem till rätt ton på gitarren. Notskrift och med andra ord mindre visuellt lik gitarrens fingerbräda mot vad en tabulatur är.

Tillfällen då tabs inte räcker

Det finns tillfällen då en vanlig tabulatur inte ger all nödvändig information medan vanliga noter gör det. Det är till exempel svårare att läsa av vilket tempo du ska spela toner med hjälp av en tab, vilket kan ställa till problem om du inte är bekant med hur musikstycket låter. Ibland är siffrorna olika tätt utskrivna i en tabulatur beroende på hur snabbt på varandra de ska spelas, vilket hjälper men är ingen fullständig information.

Även när det gäller legato-bågar brukar dessa inte presenteras tillfredsställande med enbart tabs. Sammanfattningsvis kan man säga att skillnaden mellan noter och tabulatur är att noter är mer detaljerade, men att tabs ändå räcker i de flesta fall.

Om du ändå känner att du har behov av notläsning, se denna introduktion i notläsning för gitarr.

Det är ofta en fördel att ha både noter och tabulatur ihop. Då kan den som spelar till exempel titta på tabulaturen i första hand, men också blicka upp mot notsystemet för att få ytterligare information om tempo. Så här kan det se ut med noter och tabs tillsammans och i detta fall i ett arrangemang för "Gubben Noak".

Noter och tabs Gubben Noak
"Gubben Noak" i noter och tabulatur för gitarr. © Gitarr.org

Genom att jämföra de båda systemen kan du dessutom lära dig en hel del om notläsning.

Sammanfattning

Det negativa svaret på den grundläggande frågan här (om kunskap i notläsning behövs för att lära sig gitarr) är alltså inte tänkt som ett fördömande av notläsning ihop med gitarrspel. Som nämndes finns det tillfällen då notläsning är en tillgång även för gitarristen. Vad som däremot kritiseras är den pedagogiska idén att notläsning är bland det första en nybörjare ska lära sig.