Vilka stränginstrument finns det?

Gitarrens har flera föregångare som funnits genom historien och som ibland fortfarande används. Det följande är en översikt över diverse stränginstrument. Efter du läst detta behöver du inte längre förbryllas över namn som "balalajka" eller "guitalele".

Äldre gitarrtyper och andra stränginstrument

Gitarrens har flera föregångare som funnits genom historien och som ibland fortfarande används.

Balalajka

Ryskt stränginstrument med trekantig kropp och oftast tre strängar.

Banjo

Se separat ämnessida ...

Cittra

Stränginstrument med flat resonanslåda och många strängar som har likheter med en harpa.

Cittra
Cittramodell av tillverkaren C. Robert Hopf.

Guitalele

En hybrid mellan gitarr och ukulele. Den stäms normalt ADGCEA (från översta till understa sträng).

Kantele

Lådformat stränginstrument med drag av cittran och vars antal strängar varierat.

Luta

Gitarrliknande instrument som ibland har avvikt hals och oftast sex strängar (även 12-strängade lutor är relativt vanliga). Ljudlådans överdel av plan medan undersidan är rundad. Har arabiskt ursprung. Lutan brukar stämmas enligt G - c- f - a - d - g eller A - d - g - b - e - a.
 
Luta
Luta från 1600-talet.

Besök Svenskalutan.se för att lära dig mer.

Maccaferri

En akustisk gitarrmodell, döpt efter den italienska gitarristen Mario Maccaferri, med ovalformat ljudhål.

Mandolin

Har en päronliknande kropp, fyra dubbla strängar och brukar spelas med plektrum. Av italienskt ursprung.

Sitar

Stränginstrument som är besläktad med lutan och oftast har sju strängar. Är vanlig i Indien.

Terz

Har kortare mensur och stäms en lite ters högre: G - C - F - Bb - D - G.

Ukulele

Se separat ämnessida ...

Vihuela

En föregångare till gitarren med tolv strängar (i sex par) och som ibland hade en formad kropp liknande violen. Vihuelan brukade stämmas enligt G - c- f - a - d - g eller A - d - g - b - e - a.

Se även Vilka gitarrtyper finns det?