Handgjord eller fabrikstillverkad gitarr?

Denna artikel utreder en del skillnader och ställningstagande mellan handgjorda och serietillverkade gitarrer. Vad bör man satsa på om man är ute efter bästa möjliga gitarr?

Pris (exklusivitet)

Det är uppenbart att handgjorda gitarrer generellt är dyrare än masstillverkade. Det beror bland annat att masstillverkning medför en rad möjligheter att minska kostnaderna per tillverkad gitarr. Genom att maskiner gör en stor del av arbetet går det betydligt snabbare och allt sker efter en minutiöst effektiviserad process.

Gitarr i fodral detaljStora företag har också helt andra möjligheter att köpa billigare trä då deras produktionsomfång medför att avsevärt större partier kan inköpas. Man ska inte heller glömma att markandsledande tillverkare har resuser att knyta till sig riktgt sklickliga medarbetare och det finns ingen garanti för någon som kallar sig gitarrbyggare kan överträffa vad som åstadkoms av dessa företag.

Hur skiljer sig då priserna? Handgjorda gitarrer kan så klart variera kraftigt prismässigt precis som fabrikstillverkade. Men det är sällan en professionell gitarrmakare (eller luthier som en del kallar sig) säljer instrument för under 10 000 kronor. Typiska prisregioner är 20 000 till 40 000 kronor.

Specialtillverkad

En handgjord gitarr kan göras skräddarsydd efter en beställares önskemål. Detta är en stor fördel för den som har särskilda önskemål och inte hittar en modell på marknaden som uppfyller alla kriterier.

Urval av material

Ofta är den handgjorda gitarren tillverkad av mer noga utvalt trä. I serietillverkning tas större kvantiteter trä tillvara och urvalsprocessen är varierad (bl.a. beroende på gitarrens tänkta pris på marknaden).

Det kan å andra sidan vara tvärtom när det gäller mer exklusiva gitarrer. Då kan urvalet hos ett stort företag som förfogar över enorma mängder trä överträffa det hos en enskild gitarrmakare.

Maskin kontra människa

I de flesta öron låter det bättre att en gitarr görs av en människa en maskin. Det är nog också sant, men det kan vara värt att komma ihåg att vissa delar i framställningen av gitarrer handlar om precision och då kan maskiner göra ett bra arbete.

Delvis serietillverkade gitarrer

Masstillverkade gitarrer är ofta produkter av en kombination av maskiner och handarbeten. Ju mer exklusiv gitarr desto mer mänsklig omsorg har ofta investerats under tillverkningen.

Hur mycket omsorg som en viss gitarrmodell fått av skickliga gitarrbyggare är så klar inte alltid lätt att få insyn i för konsumenterna. Bra att känna till är i vilket land tillverkningen skett. Till exempel Fender har sin produktion fördelat på flera länder och världsdelar. Det mest ansedda är de som görs i USA medan de som görs i Asien står lägre i rang. Om en Fender-gitarr är tillverkad i USA ska det serienumret innehålla US.

Ibland sker tillverkningen delvis i tillverkarens hemland medan en del av produktionen görs utomlands (av kostnadsskäl). De byggs till exempel i ett asiatiskt land och tas sedan hem för inspektion och setup innan de skickas vidare till butik eller kund.  

Gitarrer som har ”Custom” i modellbeteckningen är i regel sådana som fått extra mycket omsorg under tillverkningen. Den amerikanska tillverkaren Gibson har online lanserat en Gibson Custom Shop där ledorden enligt tillverkaren är ”the pinnacle of craftmaship, quality, and sound excellence”.

Se även: Tips när du köper gitarr