Hur du undviker nudda andra strängar

För många som spelar gitarr händer det ofta att man kommer i kontakt med fel sträng. Detta är en del av instrumentets natur och skiljer sig till exempel från pianot där det är relativt enkelt att hålla sig borta från fel tangenter.

De två faktorerna: teknik och strängmellanrum

Det går inte att komma ifrån att fel strängas emellanåt nuddas. Fast problemet kan reduceras genom att utveckla speltekniken och eventuellt byta till en annan gitarr med generösare strängmellanrum.

Att tänka på gällande spelteknik

När det gäller spelteknik och nuddandet av fel strängar finns det tre omedelbara saker att tänka på:

  1. Pressa endast ned strängen med fingertoppen i möjligaste mån. Detta kräver att fingret trycker ned strängen så rakt ovanifrån som möjligt och att inte ligger plant.
  2. Precision. Försök se till strängen går genom fingertoppens centrum.
  3. Handens kurva. Det vill säga att fingrarna går i en rundad båge över greppbrädan och inte flackt (se bild 1 och 2).

Den tredje punkten gäller särskilt ackordgrepp och du kan ibland slippa komma åt angränsande strängar genom att byta fingergrepp.

Olika fingergrepp
Bild 1, 2. Det överliggande fingret i mer kurvad linje i vänstra bilden.

Mellanrummet mellan strängarna

Ett annat sätt är att byta gitarr. Den största skillnaden ifråga om avstånd mellan strängar är mellan olika gitarrtyper. En klassisk nylonsträngad gitarr har normalt klart större avstånd mellan strängarna än en stålsträngad gitarr, vare sig det är en akustisk eller elektrisk (se bild 3).

Mellanrum mellan strängar
Bild 3. Stålsträngad t.v. och nylonsträngad t.h.

I faktarutan ges en sammanställning med mått för olika gitarrtyper.

Standardmässiga mått vid sadeln (där halsen möter huvudet):

Elgitarr – 43 mm. (1 11/16 tum).
Westerngitarr (stålsträngad akustisk) – 44 mm. (1,73 tum).
Klassisk gitarr (nylonsträngad akustisk) – 52 mm. (2 tum).

Tum står inom parentes eftersom tillverkarna använder denna måttenhet. Bråktal används ibland i stället för decimaler då exakta mått ska anges i tum. Några andra mått för sadelbredd i både tum och millimeter:

1 3/4" = 44,5 mm
1,8" = 45,7 mm
1 13/16" = 46 mm
1 7/8" = 48 mm

Avvikelserna är oftast större för akustiska gitarrer, särskilt klassiska (se en jämförelse mellan klassiska gitarrer). Notera att 43 mm nästan är lika vanligt för westerngitarrer som det angivna måttet i faktarutan. Tillverkare som har modeller med breda halsar är till exempel Martin & Co och Seagull.

Det är något problematiskt med att redovisa mått mellan strängar för olika gitarrtyper och modeller då det långt ifrån alltid är symmetri mellan band ett och band tolv exempelvis. Det är heller ingen säker metod att mäta sadeln, dels då de yttersta spåren kan ligga olika långt ut, dels då strängarnas tjocklek kan påverka något.