Att byta strängar på en gitarr

Beroende på hur händig man är kan det vara enkelt eller svårt att stränga om sin gitarr. Här följer en guide som hjälper dig vare sig du ska byta en sträng eller stränga om hela gitarren. I slutet av guiden följer också några tips, bland annat kring hur ofta du bör byta strängar.

Stränga om en stålsträngad gitarr

Du kommer här steg för steg lära dig hur du byter strängar på gitarren. I första exemplet använder vi en stålsträngad gitarr.

1. Vrid på stämskruvarna så att strängarna hänger lösare.
2. Klipp av strängarna med en sax (kan vara ganska trögt) eller avbitartång. Dem kan också tas loss utan att klippas av.
3. Fortsätt vrid på stämskruvarna för att lösgöra strängarna helt från dem.
4. Dra upp peggarna (se bild 1). Går det inte med handkraft kan du använda tång eller något annat verktyg (det finns anpassade verktyg att köpa för detta, men det brukar gå utan) med vilket du försiktigt kan bända upp dem. Var försiktig och försök dra rakt upp för att undvika att de bryts av. Du kan också föra in handen i ljudhålet och med något hårt föremål pressa upp dem från undersidan.

dra upp pegg från gitarr
Bild 1. Lossa peggarna.

5. Nu är det dags att stränga om gitarren med en uppsättning nya strängar. Ibland kan det vara svårt att se var varje sträng ska sitta och därför brukar det finnas färgkoder på förpackningen som upplyser om var respektive sträng hör hemma. Börja med att fästa den nya strängen vid stallet och fäst den genom att trycka ned peggen ovanpå.

sätta ner pegg i gitarr
Bild 2. Tryck ner peggen så strängen fastnar.

6. I andra momentet ser du till att strängen är någorlunda spänd och trär in den smala änden genom hålet i strängfästet (se bild 3). När det handlar om att stränga om en stålsträngad gitarr ska du inte göra en massa knutar utan det räcker att du trär in strängen, drar den runt fästet (se bild 4) och böjer uppåt alternativt tillbaka i riktning mot gitarrkroppen. Sedan börjar du vrida stämskruvarna motsols (se till att du vrider alla åt samma håll). Försök se till att strängen är någorlunda spänd. En del använder en strängvev som gör att det går snabbare att dra åt (kan köpas i musikbutiker för ca 50 kr).

fäst sträng i gitarren
Bild 3, 4. Trä in strängen, dra den tillbaka runt fästet i motsatt riktning och böj uppåt.

Det som är lite komplicerat i detta skedde är att fästa strängen på ett bra sätt samtidigt som du finner rätt ton. Om du med hjälp av stämskruvarna bara snurrar fast strängen flera varv utan att känna efter hur hårt spänd den är eller att kolla vad den har för ton är risken att du spänner den för hårt så den går av.

Hur strängarna hör ihop med stämskruvarna kan du se på bild 5. Detta är standard för gitarrer och du bör inte frångå den.

Gitarrens huvud och fästen för strängar
Bild 5. Strängarna och deras fästen.

Ett tips är att efter strängen trätts igenom dra den alltid utåt från huvudet. Det gör att strängarna inte passerar för nära de andras fästen. Sedan kan strängar 4–6 dras medsols och 1–3 motsols. Eftersom dessa fästen sitter på spegelvända blir det sedan naturligt när du håller gitarren i knäet och ska vrida på samtliga stämskruvarna.

7. Nu återstår bara att stämma gitarren så varje sträng låter rätt. Lär dig hur du stämmer gitarren.

Därefter är din gitarr nystämd och förmodligen gör dem nya strängarna att gitarren låter ännu bättre än innan.

Stränga om en nylonsträngad gitarr

För en nylonsträngad gitarr skiljer sig proceduren något:

1. Först lösgör du strängarna, vilket du enklast gör genom att vrida på stämskruvarna tills strängarna inte längre är spända och sedan lirka loss dem. Det spelar ingen större roll i vilken ände du börjar.
2. Ta första strängen och trä ena änden genom ett av de hål som finns på stallet (se bild 6).

sträng genom stall
Bild 6. Trä sträng genom stallet.

3. Dra runt strängen och under (se bild 7) och sedan genom öglan (se bild 8).

sträng som dras runt och in genom ögla
Bild 7, 8. Runt med strängen och in genom öglan.

4. Se till att du har ungefär en centimeter till godo bakom stallet och sedan drar du i den lösa delen av strängen för att spänna.

sträng runt stallet
Bild 9. Strängen sitter fast vid stallet.

5. Nu är det dags att sätta fast strängen på andra sidan av gitarren. På huvudet hittar du strängrullar, vilka har varsitt hål. Skruva eventuellt på strängskruvarna så att hålet blir synligt och trä sedan igenom strängen (se bild 10).

sträng genom strängrulle
Bild 10. Strängen genom strängrullens hål.

6. Sedan för du upp strängens spets från undersidan och drar åt sidan innan du börjar vrida på näraliggande skruv för att spänna åt. I detta moment kan du försöka ha strängen någorlunda spänd från stallet till huvudet. Beroende på hur mycket du spänner strängen så avgörs det hur många varv du kommer kunna vrida den runt strängrullen. Om du spänner strängen för mycket kommer du inte kunna snurra runt den mer än något varv. Tänk på att konsekvent spänna åt samliga skruvar i samma riktning, förslagsvis medsols. (Se bild 5 ovan om du är osäker på vilka strängar och rullar som hör ihop.)

7. Knipsa av den bit av strängen som sticker ut med avbitartång eller sax. Upprepa momenten för övriga fem strängar.

Stränga om en elgitarr

Ska du stränga om en elgitarr följer en genomgång av stegen:

1. Börja med att klippa av strängarna.

sträng klipps av
Bild 11. Avbitartång är enklare än sax.

2. Dra ut strängarna från kroppens undersida. Här kan proceduren eventuellt skilja sig beroende på gitarr.

strängändar sticker upp
Bild 12. Strängar kan dras ut underifrån.

3. De nya strängarna matas från undersidan och tittar förhoppningsvis fram vid stallet på ovansidan (se bild 13, 14). Upprepa med samtliga sex strängar och kontrollera att de hamnar på rätt plats. Det är ofta färgkodat och det står på förpackningar hur de ska placeras från tjockaste till tunnaste.

sträng som matas genom gitarr
Bild 13, 14. Nya strängar matas till stallet.

4. Sträck ut strängarna över halsen, men låt dem slacka något. Du kan se till att dem inte är helt spända genom att hålla två fingrar mellan halsen och strängarna.
5. Med den andra handen trär du in strängarna i stämskruvarnas hål. Snurra runt och ett varv där du dar strängen under där den från början är fäst under stämskruvens hål och sedan tillbaka medan du spänner.
6. Vrid på stämskruvarna.

Tips

Till sist några tips:

Om du trots denna genomgång tycker det verkar för svårt att byta strängar på egen hand kan du ofta lämna in den i en gitarrbutik. Kostnaden för jobbet brukar vara runt 200–300 kronor.

Se även fakta om gitarrsträngar.