Utvecklas som gitarrist

Det finns en stor spridning i ambitionsnivå bland de som spelar gitarr. En del lär sig tidigt ett antal grundläggande ackord och är sedan ganska nöjda med att något så när kunna spela låtar med hjälp av ackordanalys. Andra fortsätter lära sig fler ackord och står det C6 eller C9 vill de spela just C6 respektive C9 och inte C.

Inlärningskurvans faktorer

Att fortsätta utvecklas kan förenklas genom rätt metoder och idéer. Nästa steg efter de öppna ackorden brukar vara att ta sig an barréackord. Barréackorden brukar erbjuda en del motstånd till en början, men för de som härdar ut blir vinningen stor.

rödgrön detlaj av gitarrEtt annat steg som ger gitarrspelandet fler dimensioner är att lära sig utifrån tabs och inte bara lära sig nya låtar med hjälp av ackordanalys. Tabs är exaktare, kommer närmare originalet och sätter dig som gitarrist på mer prov.

Den adekvata metoden för att hålla liv i utvecklingskurvan är just att ständigt avancera mot nya områden. Essensen kan beskrivas: spela inte det du redan behärskar utan spela det du inte kan.

Det är väldigt lätt att göra tvärtom. Visst, strävan ska inte vara något självändamål och gillar man en låt man redan har spelat femtio gånger är det inget fel att spela den på nytt. Men om viljan finns att utvecklas som gitarrist är det ett måste att du hela tiden för in nya moment i ditt spelande, tillsammans med det andra du redan erövrat.

Gehöret

Ett viktigt område som inte alltid prioriteras är gehöret. Gehöret förbättras ständigt medan du spelar, fast väldigt långsamt. För att påskynda utvecklingen av ditt gehör bör du ägna dig speciellt åt den här biten.

Om du frågar vad ska du ha gehör till är svaret: att kunna improvisera och känna igen musik som du hör för att sedan kunna spela den.

Ett sätt att träna upp gehöret utöver att spela är att använda specialdesignade digitala verktyg. Till exempel Tonedear. Upplägget är i form av olika quiz där du får gissa vilken intrerval, vilket ackord, vilken skala med mera som spelas upp.

Skalor

Även skalor är nyttiga som övningsmaterial. Dels blir du bekant med ljud och tränas i att känna igen tonarter, dels stärker det dina muskler i fingrarna. Det senare gäller förutsatt att du spelar rätt, vilket innebär att du använder alla fingrarna.

Spela nya saker

Prova alltid nya saker när du övar på ditt gitarrspel – även sådant du tror är för svårt.

En omständighet som infinner sig när man lärt sig mycket är tendensen att hålla det inlärda aktuellt för att inte glömma av det. Det är inget fel att bygga upp en repertoar, men det bör inte bli på bekostnad av att du inte fortsätter pröva nya saker att spela.

Repetera

Bara för att säga tvärtom mot det senast sagda: det är (ibland) bättre att repetera än att lära sig nytt.

Med den uppsjö av information av gitarr som kan inhämtas idag är det lätt att ständigt gå vidare och aldrig återvända. Risken med detta är att man tror att man lär sig massor, men i själva verket kan man bara rekapitulera en liten bråkdel av allt man har stött på som hastigast. Ett råd är att antingen göra anteckningar eller på annat sätt samla på sig det viktigaste av de nya lärdomarna och då och då återvända till dessa.

Memorera

Memoreringens område för en gitarrist kan delas in i tre områden:

Det finns alltså fler sätt som minnet kan utnyttjas än bara att lära in ackord i låtar.

Att lära sig låtar utantill kan verka övermäktigt och kanske saknas motivationen att om och om igen repetera samma sång. Idag har många tillgång till ett överflöd av läromaterial tack vare internet och till skillnad mot förr då en del bara förfogade över en enda sångbok. Redan detta faktum innebär att det kommer vara svårt att lära sig spela enstaka låtar utan stöd av text och ackord.

Dessutom påverkar själva läroprocessen. Det att vi ofta har tillgång till färdiga ackordanalyser och inte nödgas ta ut ackorden själva medan vi lyssnar upprepade gånger på en låt kommer medföra att minnen inte förstärks på samma vis.

Spela in dig själv

Att spela in dig själv och lyssna efteråt ger dig ett annat perspektiv och möjlighet att analysera dina brister. Att lyssna är viktigast, men det kan även vara en god idé att spela in som en video då du även kan titta och eventuellt upptäcka ytterligare saker som hur du håller gitarren och andra tekniksa detaljer.

Böcker och videolektioner

Handledning i form av böcker och videolektioner ge en skjuts framåt.

Videolektioner finns det massor av på nätet. Dessa kan vara väldigt bra som vägledning eftersom du snabbt får reda på hur det går till att spela något. Men att titta 30 minuter på en video och sedan testa själv vad du sett i fem minuter för att sedan starta en ny video och titta 30 minuter och så vidare är väldigt tidsödande. Du tittar mest på någon annan och den effektiva tiden du övar själv blir inte så stor. Det är med andra ord bättre att titta fem minuter för att fånga upp en idé och sedan försöka ta dig vidare därifrån.

Videolektioner är för många mer "underhållande" än böcker, på ont och gott. De kan också vara mer inspirerande eftersom du kan se och höra någon skicklig musiker spela. Böcker är ofta fyllda av mer information, vilket du enkelt kan överblicka och bläddra förbi vad som är irrelevant för dig.

Innan videolektionernas dagar fick många gitarrstudenter försöka på egen hand att klura ut vad det var dem hörde från en skiva. Detta tog massor av tid och då hade en upplysande videolektion besparat massor av tid före "Eureka-ögonblicket". Å andra sidan är videolektioner visuella medan musik handlar om att lyssna. De som inte hade tillgång till videolektioner tvingades ta den långa vägen, men i gengäld utvecklade de förmågan att lyssna sig till vad som skedde i musiken, något som kan vara en stor fördel då man till hamnar i bandsituation där man ska följa andra musiker. Detta ska inte missförstås som att videolektioner är något dåligt, men för att utvecklas är det viktigt att också kunna lära sig lyssna till vad som sker i en låt.

Läs även artikeln Hur mycket och hur ofta bör man öva?