A5 ackord

A5 tillhör gruppen powerackord och är vanligt inom musikstilar som rock, hårdrock, punk och liknande. På bilderna ser du tre varianter med två respektive tre fingrar samt ett grepp i öppen position. Samtliga är vanliga.

A5


A5 ackorddiagramA5 ackorddiagram alternativ 2A5 ackorddiagram öppen position

Alla powerackord:
C5C#5 / Db5D5D#5 / Eb5E5F5F#5 / Gb5G5G#5 / Ab5A5A#5 / Bb5B5

Hur ackordet spelas

På bilderna kan du se hur A5-ackordet spelas på tre olika sätt. Den enda skillnaden mellan de två första bilderna är att ett ytterligare finger är involverat i ena fallet. Vad som sker är att grundtonen dubbleras en oktav högre, vilket ger ett något tjockare ljud. Strängar markerade med X ska inte spelas.

Tredje bilden visar A5 i öppen position, vilket innebär att det spelas med en lös sträng, den femte i detta fall.

I alla fall spelas A5-ackordet med den lägsta strängen som grundton, vilken är A.

Ackordet (första bild) består av tonerna: A och E.
Ackordet (andra bild) består av tonerna: A, E och A.
Ackordet (tredje bild) består av tonerna: A, E och A.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är:
Diagram 1. Pekfinger (5e bandet) och ringfinger (7e bandet).
Diagram 2. Pekfinger (5e bandet), ringfinger (7e bandet, 5e strängen) och lillfinger (7e bandet, 4e strängen). Alternativt ringfinger över bägge strängarna på sjunde bandet.
Diagram 3. Förslagsvis långfinger (2a bandet).

Förslag på ackordföljder med A5-ackordet:

1. A5 - D5 - E5
2. A5 - F#5 - E5
3. A5 - F5 - C5 - G5
4. A5 - E5 - F#5 - C#5

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. Det finns en möjlig omvändning.

Namn Toner
A5 A E
A5/E E A

Ackordet kan skrivas A(no3), vilket markerar ett A-durackord utan ters.

Annons