B5 ackord

B5 tillhör gruppen powerackord och är vanligt inom musikstilar som rock, hårdrock, punk och liknande. På bilderna ser du fyra diagram: två varianter av grepp med två respektive tre fingrar samt ett två grepp med baston en sträng ned.

B5


B5 ackord ackorddiagram B5 ackorddiagram alternativ 2B5 ackorddiagram bassträng femte strängB5 ackorddiagram bassträng femte sträng

Alla powerackord:
C5C#5 / Db5D5D#5 / Eb5E5F5F#5 / Gb5G5G#5 / Ab5A5A#5 / Bb5B5

Hur ackordet spelas

På bilderna kan du se hur B5-ackordet spelas på två olika sätt och med baston på olika strängar. Den enda skillnaden sett till grepp är att ett ytterligare finger är involverat i ena fallet och vad som då sker är att grundtonen dubbleras en oktav högre, vilket ger ett något tjockare ljud. Strängar som på bilderna är markerade med X ska inte spelas.

B5-ackordet spelas med den lägsta strängen som grundton, vilken är B. För powerackord används flyttbara grepp, vilket gör att du kan använda samma grepp och utgå från andra strängar.

Ackordet (första bild) består av tonerna: B och F#.
Ackordet (andra bild) består av tonerna: B, F# och B.
Ackordet (tredje bild) består av tonerna: B, och F#.
Ackordet (fjärde bild) består av tonerna: B, F# och B.

Rekommenderat fingergrepp

De fingrar du kan använda för detta ackord är:
Diagram 1. Pekfinger (7e bandet) och ringfinger (9e bandet).
Diagram 2. Pekfinger (7e bandet), ringfinger (9e bandet, 5e strängen) och lillfinger (9e bandet, 4e strängen). Alternativt ringfinger över bägge strängarna på nionde bandet.
Samma grepp gäller för diagram 3 och 4.

Förslag på ackordföljder med B5-ackordet:

1. B5 - E5 - F#5
2. B5 - A5 - G5 - A5
3. B5 - D5 - C#5

Toner och omvändningar

Ackordets toner i den ordning de spelas där den första kallas rot. Det finns en möjlig omvändning.

Namn Toner
B5 B F#
B5/F# F# B

Ackordet kan skrivas B(no3), vilket markerar ett B-durackord utan ters.

Annons