Boogie walk

Boogie walk eller walking boogie är en basgång som är vanlig inom blues för bland annat gitarr och piano. Det är generellt enkelt att spela dessa och du kan själv hitta på egna varianter med avsteg från de exempel som följer.

Boogie blues med serier av toner

För att introducera dig för en boogie walk visas här en tab över en enkel sekvens:

boogie walk tab

Ovanstående sekvens kan till exempel kombineras med en blues shuffle eller utgöra en egen part. I exemplet spelas varje ton två gånger i rad, men detta är förstås inget måste och vill du ha ett högre tempo kan du i stället spela varje ton en gång. Du kan också använda tekniker som slide, vibrato och bend.

För att göra det mer fullständigt kan vi addera mer delar och skapa en boogie walk som går från E, A och B och sedan tillbaka:

boogie walk tab

Slutet i föregående sekvens är något fantasilöst, i stället skulle dem två sista takterna se ut så här:

boogie walk tab

Detta var bara några av många sätt du kan spela boogie walks.