Terser

Terser är vanliga intervaller och skapar ofta en vacker klangfärg. En ters är en särskild intervall bestående av avståndet mellan toner med tre skalsteg från varandra. I tonarten C dur är C-E, D-F, E-G, F-A, G-B, A-C och B-D exempel på möjliga terser.

Terser i olika tonarter

I alla tonarter går det att hitta terser genom att spela två toner tillsammans med en viss intervall mellan sig. Eftersom tonerna på gitarren inte ligger symmetriskt går det inte att använda samma positioner i alla lägen.

Tonarten D

I tonarten D dur är detta ett exempel med terser, vars samklang sker med den andra och sjätte strängen. Det finns många fler sätt att skapa terser i D dur och just dessa strängar måste inte vara involverade, men eftersom detta är en introduktion nöjer vi oss här med ett exempel.

Tab terser D dur

Här följer ett spelexempel baserat på terserna ovan som visar hur de kan appliceras för att skapa melodiöst och harmoniskt spel.

Tab terser D dur

Tonarten G

Ett av flera sätt att spela terser utmed gitarrhalsen i tonarten G dur kan ske som på det sätt som visas nedan.

Tab terser G dur

Här följer ett spelexempel baserat på terserna ovan där den öppna G-strängen återkommer.

Tab terser G dur

Tonarten A

Så här kan terser spelas med andra och fjärde strängen som ingår i A dur.

Tab terser D dur

Här följer ett spelexempel baserat på terserna ovan där den öppna A-strängen ger återkommande bastoner.

Tab terser D dur

Terser kan alltså användas som utgångspunkt för att skapa spelsekvenser. De är också vanliga i övergångar i bland annat klassisk gitarrmusik.