Hur du skapar långa ackordföljder

Händer det att efter du parat ihop några ackord får svårt att addera ytterligare och skapa längre sekvenser av ackord? Här förklaras hur du kan skapa långa ackordföljder bland annat genom att hoppa mellan tonarter.

Från en tonart till en annan

Låt säga att vi har ackordföljden G – D – C – Em – Am – G, men att vi vill utöka ackordföljden, till exempel för att gå från vers till refräng i en låt. Vi skulle då kunna förlänga ackordföljden till följande:

G – D – C – Em – Am – G – G7 – C – F – Dm
Här sker en övergång till ny tonart via G7. Genom att lägga in ett dominant septimaackord kan ett byte ske till en annan tonart där septimaackordet är V-ackordet (dvs. femte ackord från tonartens grundackord räknat).

Här är ett till exempel med en lång ackordsekvens med hopp till en ny tonart:

G – D – Am7 – A7 – D – F# – Bm
Övergången från tonarten G till tonarten D sker via A7-ackordet. Om vi sedan vill leda sekvensen tillbaka till den ursprungliga tonarten skulle en sekvens kunna se ut:

G – D – Am7 – A7 – D – F# – Bm – D7 – G
Om vi önskar ännu längre ackordföljder som inkluderar tre tonarter kan så klart samma metod användas. För att ta ett exempel:

D – Bm – F#m – G – G7 – C – F – Am – C – C7 – G – Em – Am – D – G
I denna ackordsekvens startar vi i tonarten D, för att gå vidare till tonarten C och sedan vidare igen till tonarten G. Om du är osäker på hur ackord förhåller sig till tonarter får du överblick i tabellen för tonarter.

Med fallande bas

Att använda sig av ackord vars bastoner skapar en basgång är vanligt och kan också ge möjligheter till längre sekvenser av ackord. Notera i exemplet nedan hur C-ackordet används flera gånger, fast där den ena är med en omvändning.

C – F/A – C/G – Dm/F – Am/E – G7/D – C C/G = 332010, Dm/F = 10232X, G7/D = XX0001

Förslag på grepp i fall med ovanliga ackord eller alternativa grepp syns under med förkortad notation.

Med dim7-ackord

I nästa exempel innefattas ett dim7-ackord. Ett sätt att få in dim7-ackord i en följd är att stoppa in det mellan två ackord med ett helt tonsteg mellan sig och låta dim-ackordets grundnot befinna sig mellan dessa två.

Dmaj7 – D#dim7 – Em7 – Gmaj7 – A7sus4 – A7 – Dmaj7 D#dim7 = XX1212, Em7 = XX2003, A7sus4 = X0203X

C – Cmaj7 – Am7 – Dm7 – Fmaj7 – F6 – Bm7b5 – B7 – E7 – Am7 F6 = XX3231, Bm7b5 = X2323X

Samma slags koncept kan användas för liknande arrangemang.