Spela snabbare

Att spela snabbt på gitarren är något som eventuellt bör utvecklas. Givetvis är högt tempo långt ifrån alltid något som är eftersträvansvärt, men det finns tillfällen då det definitiv kan låta bra. Det kan handla om allt från ett jazzsolo till ett klassiskt stycke av Bach.

Metoder för att kunna spela i högt tempo

Metoder att uppnå ett högt tempo handlar både om att utveckla den teknik och fingerstyrka som krävs samt att använda rätt tillämpning medan man spelar.

Alternate picking-teknik

Om den engelska termen ursäktas (ingen vedertagen översättning är i bruk) så handlar det här om att använda plektrumet (kallas ibland pick på engelska) på ett sätt som ökar snabbheten och detta genom att spela vartannat slag nedåt och vartannat uppåt.

Detta är en grundläggande teknik för gitarrspel med plektrum och definitivt något att använda sig av i många situationer. Det leder till att rörelseomfånget som krävs för att slå an en sträng minskar på det stora hela.

Det finns en ytterligare teknik som kallas ”economical picking” som liknar alternate picking fast där ned- och uppslag inte alltid sker varannan gång utan undantag från detta gäller om det kan göra rörelserna mer ekonomiska.

Involvera alla fingrar

Om du inte spelar med plektrum är det viktigt att involvera alla (vänstra) handens fingrar. Detta gör att handen inte behöver förflyttas lika ofta och överhuvudtaget att färre positionsförändringar hos fingrarna blir nödvändiga.

Hammer-on, pull-off och tapping

Hammer-on, pull-off och tapping är tre tekniker som finns nämnda och förklarade separat på sidan och har gemensamt att de alla på olika sätt kan bidra till att höja tempot. Hammer-on och pull-off är två sätt att spela två eller flera toner utan att behöva slå an en sträng med spelhanden (högra handen) mer än en gång.

Flytta längre upp på halsen

Att till exempel transponera eller på annat vis arrangera om ett solo så att det spelas högre upp på halsen kan medföra att det också kan spelas i högre tempo. Högre upp på greppbrädan är avstånden mindre mellan bandstavarna och fingrarnas räckvidd och din säkerhet ökas därmed.

Tre toner per sträng

I solon är det vanligt att skalor används i någon utsträckning. Ett sätt att öka farten är att använda skalmönster med tre toner per sträng i stället för två som annars är vanligt. Om du får problem med räckvidden kan du använda dig av slides för att ”täppa igen” långa avstånd.

Muskelminne

Som så ofta kommer framstegen snart ”av sig själv” då man ägnar sig regelbundet åt något. I fallet gitarr kommer du kunna spela snabbare med tiden bland annat på grund av att ditt muskelminne utvecklas. Fingrarna börjar ”röra sig av sig själva” över gitarrhalsen, vilket också är i ett led i att kunna spela snabbare.

Med muskelminne avses att vi lär oss rörelser som vi upprepar då det uppstår nya kopplingar i hjärnan som med tiden medför att rörelser automatiseras. Med andra ord utför vi rörelser utan att egentligen tänka på vad vi gör.

Tänk på ditt eget gitarrspelande ... kanske är det några ackord du spelat hundratals gånger och för vilka du inte behöver tänka hur du ska placera respektive finger. De bara "sitter" av sig själva. Med ackordgrepp du spelar sällan eller just lärt dig är det värre, men ju mer du spelar dem desto mer automatiserade kommer dina rörelser för dessa bli och det är just för att muskelminnesprocessen satts igång.

Spela övningar som utvecklar teknik och styrka

En uppenbar metod för att i slutändan kunna spela i högt tempo på gitarren är att spela igenom diverse övningar som utvecklar teknik och muskler. Se till exempel samlingen av övningar på denna sida.

Du kan eventuellt använda en metronom när du spelar dessa och öka gradvis. Då kan du också märka dina framsteg. Se bara till att du inte fuskar med tekniken när du spelar snabbt, vilket gäller vid alla tillfällen.

En annan övningsteknik för att utveckla snabbhet är att förbereda nästa finger, vilket innebär att fingret som ska spelas i en förberedande fas placeras på strängen och först sedan spelas. Övningen ska inte spelas snabbt utan är till för att utveckla potential till snabbare tempo hos högra handen.