Övningar

Här följer en samling gitarrövningar. Det kanske inte alltid är så kul att drilla sig till färdighet, men övningar är bra som komplement och leder ofta till att framstegen kommer snabbare. Övningarna som presenteras bidrar inte minst till att göra din hand och dina fingrar starkare. Samtliga är utskrivna i tabulatur.

Övningar utskrivna med tabs

1. Grundläggande övning som involverar alla fingrar

övning 1 tab

Detta är en grundläggande övning som kan användas för att förstärka musklerna i fingrarna eller som uppvärmning (läs mer om uppvärmning och övningar). Det är viktigt att du använder alla fyra fingrarna. Du kan fortsätta till band tolv, eller ännu längre (det är ofta enklare att stå upp när du spelar på de högsta banden) och sedan hela vägen tillbaka till första bandet. Öka gärna hastigheten eftersom, men det är viktigare att du får rena toner.

För att bygga upp styrkan försök att inte lyfta upp fingrarna bakom förrän du behöver dem för att spela på nästa sträng. En annan viktig sak är ekonomin i rörelserna, det vill säga att använda så små rörelser som möjligt. För att åstadkomma detta ska du försöka ha fingrarna som inte pressar ned en sträng för tillfället så nära strängarna som möjligt så att dem så att säga finns att tillgå så fort dem behövs med minsta ansträngning. Detta medför att du spelar bättre tekniskt, fast också mer avslappnat.

Du kan också pröva att ändra ordningen. Förutom 1, 2, 3, 4 med pekfinger, långfinger, ringfinger respektive lillfinger finns många möjliga spelföljder:

1, 2, 4, 3
1, 3, 2, 4
1, 3, 4, 2
1, 4, 2, 3
1, 4, 3, 2
2, 3, 4, 1 osv.

Använder du plektrum är det bra att öva på alternerade ned- och uppåtslag, se övningar med plektrum.

2a. Övning med sträckning

övning 6 tab

Detta liknar Övning 1 med skillnad att ett band hoppas över mellan pekfinger och långfinger. Försök fortsätta så många band du kan mot första bandet då det blir svårare längre ut på halsen. Övningen kan varieras med extra sträckning mellan olika fingrar.

2b. Övning med sträckning

övning 7 tab

Övningen bygger på att du spelar med: lillfinger, ringfinger, lillfinger, ringfinger, lillfinger, långfinger, lillfinger, pekfinger, lillfinger, pekfinger. Ju längre ut på halsen du förflyttar detta spelmönster, desto mer sträckning blir det.

3a. Muskler och kontroll

övning 2 tab

Denna och nästföljande övning ska spelas efter varandra och tränar upp muskler och kontroll. Använd pekfinger (5), ringfinger (7) och lillfinger (8) i övning 3a respektive pekfinger (5), långfinger (6) och lillfinger (8) i övning 3b.

3b. Muskler och kontroll

övning 3 tab

4a. Spindel övre strängar

övning spindel tab

Denna och nästa är övningar kallas ibland "spindlar", vilket kommer sig av rörelsemönstret. Övningarna tränar koordination och förmåga att omplacera fingrarna i nya grepp. Samma mönster kan upprepas på högre band.

4b. Spindel nedre strängar

övning spindel tab

Ännu ett exempel på en "spindel". Spela med högra handens tumme, pekfinger, långfinger och ringfinger. Du kan så klart använda samma spelmönster också på andra band.

Som övningar på gitarr är det också vanligt att man tränar genom att spela sig i genom skalor.

Övningar med olika tekniker

Hammer-on

tab med hammer-on

Här får du träna på att göra sekvenser av hammer-ons med dina svagaste tre fingrar.

Pull off

pull off övning

Övningen liknar den förra fast i stället använder du pull-offs i sekvenser med flera fingrar inblandade. Pull-offs är enklast längre ner på halsen på de tunnaste strängarna. Försök med tiden att klara sekvenser även högre upp på halsen och med de tjockare strängarna.

Hammer-on och slide

tab med hammer-on och slide

Här används hammer-on direkt följt av en slide ett band uppåt. Övningen kan expanderas till att exempelvis innefatta fler strängar med samma sekvenser.

Se också övningar för utskrift (pdf)

Att tänka på

Ta pauser emellanåt för att undvika smärta och att skador uppstår. Se till att du är uppvärmd före du spelar övningar som involverar sträckningar. Högerhanden utsätts för en del repetitiva rörelser i flera av övningarna och ett tips är att skifta mellan att spela med plektrum och utan för att få variation i hur du håller denna handen.